Please book mark this page instead

AIS [Automatic Indentification System] är ett säkerhetssystem för fartyg, som bygger på uppfinnaren Håkan Lans patent. Data som presenteras sänds ut från det enskilda fartyget via VHF, och innehåller fakta om dess position, kurs, fart, last, destination mm. Dessa data sänds kontinuerligt och kan läsas av om man har en AIS-mottagare. Signaler kan sedan överföras till dator och presenteras på t.ex. en datorskärm eller, som här, på en internetsida.
Till skillnad från radar, kan man “se” fartyg som befinner sig i radarskugga, är på mycket långt håll mm. Fartyg över 300 ton i internationell fart skall vara utrustade med AIS.

Om Du klickar på “ballongerna“ får du fram uppgifterna som fartygen sänder ut via AIS.

  • Du kan zooma kartan in och ut [se kontrollen i övre vänstra hörnet].
  • Du kan också flytta runt kartan med hjälp av musen! Håll bara vänster musknapp nedtryckt, då markören är i kartan.
  • Klickar du på ett fartygsnamn i någon av listorna “Under färd” eller “Till ankars/förtöjd” under kartan, flyttar kartbilden sig automatiskt så att fartyget visas.
  • Genom att ge kommandot ctrl + f, får du fram en sökruta så att du direkt kan söka ett fartygsnamn i listan, varpå du sedan klicka på namnet för att se fartygets position.
  • Positionerna uppdateras var 240.e sekund. I samband med att ny data laddas, stannar tillfälligt scripten på din dator, men de kommer igång igen efter en liten stund.
  • Förhoppningsvis har jag löst problemet med att AIS-uppdateringen slutar iband.

Varför AIS på vår site?
Jag blev uppmärksammad på AIS i samband med ett flygplanshaveri syd Skåne, och tycket att det fanns ett värde i att kunna ha koll på räddningsinsatser till sjöss. På den då tillgänglig AIS-sidan, kunde man inte zooma in fartygen, varför tanken kom att bygga en egen efter de krav som jag ansåg jag behöver i bl.a. mitt arbete. Jag hittade en sida “baserad” i Stockholm och efter mycket våndor har jag nu med hjälp av den sidans webmaster lyckats snickra ihop en sida som presenterar fartygstrafiken i farvattnen runt Skåne. Flera gånger har vi haft nytta av AIS-sidorna, senast den 31 maj 2007

 

AIS-SIDOR: