Kikare

Sedan hösten 2005, har vi börjat med en blygsam satsning på kikare och lite udda optiska instrument. Anledningen är väl lite oklar, men det började med att vi blev uppmärksammade på att vi hade en ovanlig kikare i familjen.

Det är en kikare tillverkad av Zeiss 1939. Bland samlare brukar den kallas “deck mounted” och har beteckningen D.F. 8X60.

Enligt samlare är det en av världens bästa porro 2 prismakikare. Den användes bl.a. i “Kriegsmarine” under andra världskriget.

För mitt exemplar gäller, att den importerades vid ett enstaka tillfälle i ett exemplar i januari 1940. Kikaren är inte ur någon serie, utan har ett eget nummer 198 90 50. Sannolikt var det ett provexemplar, för i maj 1940 importerades 16 eller 18 exemplar av denna modell till Flottan. Dessa var dock lättare än denna “heavy brass model”.

Trots att en mycket kunnig och skicklig samlare, Dr Robert Forslund, letat i Krigsarkivet har dock inte kikarens historia hittats. Hos tillverkaren Zeiss, vars arkiv beslagtogs av Sovjetunionen och USA i krigets slutskede, fick jag svar av Dr. Wolfgang Wimmer på Zeiss Arkiv, att de inte har några ytterligare uppgifter om vårt exemplar, än att exporterades till Sverige i början av andra världskriget.

En snarlik kikare tillverkades av svenska NIFE, men den skiljer sig något i uppbyggnaden.


Emellertid gav detta mersmak, så nu består “samlingen” av:

Under rubriken “Kikarfakta”, kan du läsa en mycket intressant artikel om den svenska tillverkningen av kikare hos NIFE, och den svenska militära försörjningen av kikare under och efter andra världskriget. Speciellt intressant kan vara att få en uppfattning av hur mycket optiskt materiel Sverige importerade från Tyskland under “brinnande krig”! Artikelns författare är Dr. Robert Forslund.