Historiska bilder

En mycket stor del av denna site, består av bilder. Bilder av skiftande slag och kvalité.

Ett stort projekt är att scanna in gamla bilder så att de blir lite mera tillgängliga för familjen i våra datorer. Det är över 80 fullmatade album som skall scannas, och det projektet är just påbörjat.

En del av dessa bilder kommer jag att lägga upp här, främst avsedda för släkt och vänner, men vissa av dem kan ju ha ett mera allmänt intresse. Ett av dessa kan vara att hitta en del av de personer som finns med på dem och som vi haft någon relation med i historisk tid. De kommer på olika sätt vara sökbara via ex. Google.

För att göra det mera överskådligt så har jag nu samlat bilderna på olika sidor, baserat på vilka decennium de är tagna.

Sidorna uppdateras och kompletteras med ojämna mellanrum.

 

e-mail Lars!

[1:a sidan] [FAMILJEN/FOTO] [Fotogalleriet] [Om oss...] [Vårt hus] [You Tube] [AIS / FARTYG] [WEBCAM] [VÄDER] [LÄNKAR] [Jobblänkar] [GUESTBOOK] [BÅTAR]


geolocation  

Paulen Top 100 Weatherstation List 

 

 

Weather Station Finder