Goniometer

Goniometer Wild G10
Tillverkad av Wild Heerbrügg 1969. Dessa instrument producerades mellan 1960 och 1984. Instrumentet kallas för “Aiming circle”och användes uteslutande för militära ändamål, företrädesvis vid kanonställningar/batterier.
Enligt uppgift motsvaras instrumentet av en theodolit. Den civila versionen heter Wild T0. Tyvärr har jag ännu ej satt mig i i dess ursprungliga funktion. Har du uppgifter om detta, så maila mig!
Enligt personal på Wild Heerbrügg i Schweiz, är instrumentet i “mint condition”. Intresserad? Här finns diverse information om Wild!

IMG_1880 IMG_1884
IMG_1885 IMG_1888

e-mail Lars!

[1:a sidan] [FAMILJEN/FOTO] [Fotogalleriet] [Om oss...] [Vårt hus] [You Tube] [AIS / FARTYG] [WEBCAM] [VÄDER] [LÄNKAR] [Jobblänkar] [GUESTBOOK] [BÅTAR]


geolocation  

Paulen Top 100 Weatherstation List 

 

 

Weather Station Finder